wybierz język:

 • polish
 • angielski
 • niemiecki
 • francuski

Michał Kostrzewa

 • radca prawny
 • konsultant w Dr Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.
 • języki: angielski
 • michal.kostrzewa@ziemski.com.pl
 • tel: +48 (61) 866-26-28
 • faks: +48 (61) 865-82-56

Specjalista w zakresie prawa podatkowego materialnego. W tym obszarze jego doświadczenie obejmuje zwłaszcza doradztwo w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, doradztwo związane z pozyskiwaniem oraz zasadami wykorzystywania środków finansowych pochodzących z funduszy unijnych, a także doradztwo w zakresie działalności podmiotów powiązanych i sporządzanie dokumentacji do transakcji pomiędzy takimi podmiotami.

Wybrane przykłady praktyki zawodowej

 • doradztwo w zakresie optymalnego ukształtowania zasad rozliczeń podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (w szczególności w podatku od towarów i usług);
 • doradztwo i udział w analizach prawnych dotyczących transakcji sprzedaży nieruchomości;
 • doradztwo i prowadzenie postępowań dotyczące kwalifikacji wydatków w postaci podatku od towarów i usług w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych;
 • doradztwo, sporządzanie analiz i tworzenie modelowych struktur przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych;
 • doradztwo i prowadzenie postępowań zakończonych odzyskaniem przez przedsiębiorców podatku naliczonego uiszczonego przy zakupach samochodów oraz paliwa;
 • doradztwo oraz sporządzanie dokumentacji podatkowej do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • doradztwo, sporządzanie analiz prawnych i tworzenie modelowych struktur oraz umów regulujących funkcjonowanie programów lojalnościowych;
 • udział w projektach związanych z optymalizacją podatkową transakcji sprzedaży nieruchomości.