wybierz język:

  • polish
  • angielski
  • niemiecki
  • francuski

Co chcemy osiągnąć?

Parasol podatkowy to projekt, którego istotą jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań prawnych mających zapewnić optymalizację obciążeń podatkowych oraz maksymalnie wysoki poziom bezpieczeństwa prawnego w prowadzonej działalności.

W dzisiejszych czasach funkcjonowanie przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych wymaga racjonalnego zarządzania finansami w oparciu o profesjonalną wiedzę i doświadczenie. Osiągnięcie optymalnego wyniku finansowego przez te podmioty nie zawsze przy tym zależy od samej strategii zarządzania. Istotny wpływ na ostateczne osiągnięcia ekonomiczne posiadają bowiem obciążenia podatkowe. Dotyczy to zwłaszcza realizacji złożonych, wielowymiarowych projektów rodzących często skutki na kolejne lata budżetowe lub podatkowe.

Rozwiązania dostarczane w ramach Parasola podatkowego w sposób efektywny wspomagają więc procesy zarządzania poprzez minimalizację obciążeń podatkowych przy maksymalizacji bezpieczeństwa prawnego.