wybierz język:

 • polish
 • angielski
 • niemiecki
 • francuski

Paweł Kaźmierczak

 • doradca podatkowy (nr wpisu 11747)
 • starszy konsultant w Dr Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.
 • języki: niemiecki
 • pawel.kazmierczak@ziemski.com.pl
 • tel: +48 (61) 866-26-28
 • faks: +48 (61) 865-82-56

Specjalista w zakresie regulacji dotyczących zobowiązań podatkowych i procedury podatkowej oraz podatków pośrednich, w szczególności podatku od towarów i usług (VAT). Wieloletni pracownik organów administracji skarbowej pełniący funkcje na stanowiskach kierowniczych, w tym zastępcy naczelnika, naczelnika urzędu skarbowego, wicedyrektora izby skarbowej. Jego doświadczenie obejmuje m.in. prowadzenie szkoleń dotyczących problematyki podatkowej, zwłaszcza podatku VAT, praktyczne stosowanie reguł wymiaru należności publicznoprawnych, w szczególności zasad określania i ustalania zobowiązań podatkowych a także prowadzenia kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego.

Wybrane przykłady praktyki zawodowej

 • realizacja i nadzór nad prowadzeniem postępowań podatkowych określających zobowiązania podatkowe w indywidualnych sprawach z zakresu prawa podatkowego;
 • kompleksowe stosowanie regulacji dotyczących kontroli podatkowej, z wykorzystaniem możliwych środków dowodowych;
 • uczestnictwo i nadzór w procesie wydawania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego; weryfikacja indywidualnych aktów administracyjnych (decyzji administracyjnych) zwłaszcza w zakresie podatku od towarów i usług z punktu widzenia prawidłowości merytorycznej i proceduralnej ich wydania;
 • opracowywanie kompleksowych rozwiązań indywidualnych obejmujących zagadnienia stosowania prawa podatkowego;
 • przygotowywanie wystąpień w indywidualnych sprawach podatkowych w ramach prowadzonych kontroli i postępowań podatkowych;
 • prowadzenie szkoleń merytorycznych, w szczególności z zakresu podatku VAT dla jednostek organizacyjnych zrzeszających podmioty (osoby) określonej branży oraz dla klientów indywidualnych, uwzględniających charakter działalności uczestników i możliwy zakres obszarów ryzyka w stosowaniu prawa podatkowego.