wybierz język:

  • polish
  • angielski
  • niemiecki
  • francuski

W czym możemy pomóc?

Oferujemy doradztwo dotyczące skutków podatkowych działań, które dopiero mają zostać podjęte (optymalne rozwiązania planowanych przedsięwzięć) jak również działań, które już zostały zrealizowane (korekty rozliczeń, optymalne strategie procesowe).

Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Zakres naszych usług obejmuje przede wszystkim:

  • projektowanie optymalnych form i struktur prowadzenia działalności,
  • optymalizację procesów restrukturyzacyjnych (aportów, przekształceń, połączeń i podziałów a także transakcji dotyczących udziałów, akcji, przedsiębiorstw i nieruchomości),
  • optymalizację rozliczeń prowadzonych inwestycji, także z punktu widzenia wykorzystania środków unijnych,
  • audyty podatkowe,
  • opracowywanie efektywnych strategii procesowych w sporach z organami podatkowymi,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.